Försäljningsvillkor och affärsvillkor

Villkor: Endast månadsnetto för godkända konton. Annars pro forma-faktura. Transport/emballage: Alla kostnader vidarebefordras till kunden om inget annat skriftligen har avtalats på förhand. Ofullständiga beställningar: Beställningar kommer att levereras då möjliga f.d. lagervaror med saldot av eventuella utestående beställningar som ursprungligen var av över 600SEK nettovärde kommer att skickas utan fraktkostnad. Skadeståndsanspråk: Skadade varor eller felaktiga produkter som levererats av vår transportör ska meddelas oss inom 24 timmar från mottagandet. Returnering av varor: Alla varor som har levererats enligt kundbeställningar och som sedan returneras kommer endast att krediteras om de är i försäljningsbart skick och när: a) Vårt avtal har uppfyllts, b) Den summa som krediteras ska vara 20 % lägre än värdet som varan fakturerades för, c) Varan har förpackats korrekt för transport och d) Kunden betalar alla kostnader för returneringen Leveranser: Angivna leveranstider är endast uppskattningar, och även om vi kommer att göra allt för att leverera i tid kan vi inte hållas ansvariga för konsekvenserna av eventuella förseningar. Juridisk äganderätt: Äganderätten till varor ska endast överföras till köparen, oavsett fysisk leverans, när betalning för dem görs i fullo av köparen. Riskansvaret för varorna överförs till köparen när leverans gjorts. Råd, information, åsikt: Ingen agent, representant eller distributör som säljer våra varor har behörighet att göra någon transaktion som ger någon garanti eller löfte (vare sig uttryckligt eller underförstått) om varans lämplighet eller kvalitet för något specifikt syfte, och eventuella råd, information eller åsikter som ges av en sådan agent eller någon anställd vid vårt företag ges utan juridiskt ansvar, och köparen ska anses ha tillfredsställt sig själv rörande lämpligheten för det syfte han/hon avser att använda varan till. Beskrivning och specifikation av varor: Varje åtgärd har vidtagits för att säkerställa att varor beskrivs korrekt i våra kataloger, och medan de anses vara lämpliga för de syften som nämns ges inget garanti om detta, och inget ansvar kan godkännas i händelse av ett fel eller fel beskrivning i vår litteratur för någon skada, förlust eller utgift som uppstår som ett resultat av detta. Det är köparens ansvar att undersöka varor efter defekter i material och/eller utförande, och att följa eventuella monteringsanvisningar som levereras med varorna. Ändringar: Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning, specifikationer eller priser utan föregående meddelande och utan att detta ogiltiggör något avtal. Ansvarsgräns: Under inga omständigheter ska företaget hållas ansvarigt för skada, personskada eller förlust som orsakats av våra varor eller deras utförande, utöver ersättning av varor eller arbete när köparens anspråk har verifierats och om inte något annat på förhand har avtalats skriftligen med oss, ingen garanti ska gälla rörande varor som levererats eller använts utanför Sverige, Norge eller Finland, detta ska inte heller ske om varor har utsatts för missbruk eller skada efter att köparen har tagit emot dem. Avgifter för försenad betalning: I fall av försenad eller utebliven betalning förbehåller sig Rhino Products Nordic AB rätten att avkräva kunden på alla återställningskostnader/-avgifter samt ränta på 1 % över HSBC:s grundlåneränta.Villkor: Endast månadsnetto för godkända konton. Annars pro forma-faktura. Transport/emballage: Alla kostnader vidarebefordras till kunden om inget annat skriftligen har avtalats på förhand. Ofullständiga beställningar: Beställningar kommer att levereras då möjliga f.d. lagervaror med saldot av eventuella utestående beställningar som ursprungligen var av över 600SEK nettovärde kommer att skickas utan fraktkostnad. Skadeståndsanspråk: Skadade varor eller felaktiga produkter som levererats av vår transportör ska meddelas oss inom 24 timmar från mottagandet. Returnering av varor: Alla varor som har levererats enligt kundbeställningar och som sedan returneras kommer endast att krediteras om de är i försäljningsbart skick och när: a) Vårt avtal har uppfyllts, b) Den summa som krediteras ska vara 20 % lägre än värdet som varan fakturerades för, c) Varan har förpackats korrekt för transport och d) Kunden betalar alla kostnader för returneringen Leveranser: Angivna leveranstider är endast uppskattningar, och även om vi kommer att göra allt för att leverera i tid kan vi inte hållas ansvariga för konsekvenserna av eventuella förseningar. Juridisk äganderätt: Äganderätten till varor ska endast överföras till köparen, oavsett fysisk leverans, när betalning för dem görs i fullo av köparen. Riskansvaret för varorna överförs till köparen när leverans gjorts. Råd, information, åsikt: Ingen agent, representant eller distributör som säljer våra varor har behörighet att göra någon transaktion som ger någon garanti eller löfte (vare sig uttryckligt eller underförstått) om varans lämplighet eller kvalitet för något specifikt syfte, och eventuella råd, information eller åsikter som ges av en sådan agent eller någon anställd vid vårt företag ges utan juridiskt ansvar, och köparen ska anses ha tillfredsställt sig själv rörande lämpligheten för det syfte han/hon avser att använda varan till. Beskrivning och specifikation av varor: Varje åtgärd har vidtagits för att säkerställa att varor beskrivs korrekt i våra kataloger, och medan de anses vara lämpliga för de syften som nämns ges inget garanti om detta, och inget ansvar kan godkännas i händelse av ett fel eller fel beskrivning i vår litteratur för någon skada, förlust eller utgift som uppstår som ett resultat av detta. Det är köparens ansvar att undersöka varor efter defekter i material och/eller utförande, och att följa eventuella monteringsanvisningar som levereras med varorna. Ändringar: Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning, specifikationer eller priser utan föregående meddelande och utan att detta ogiltiggör något avtal. Ansvarsgräns: Under inga omständigheter ska företaget hållas ansvarigt för skada, personskada eller förlust som orsakats av våra varor eller deras utförande, utöver ersättning av varor eller arbete när köparens anspråk har verifierats och om inte något annat på förhand har avtalats skriftligen med oss, ingen garanti ska gälla rörande varor som levererats eller använts utanför Sverige, Norge eller Finland, detta ska inte heller ske om varor har utsatts för missbruk eller skada efter att köparen har tagit emot dem. Avgifter för försenad betalning: I fall av försenad eller utebliven betalning förbehåller sig Rhino Products Nordic AB rätten att avkräva kunden på alla återställningskostnader/-avgifter samt ränta på 1 % över HSBC:s grundlåneränta.